STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
ADC_sampling_times

Macros

#define ADC_SampleTime_3Cycles   ((uint8_t)0x00)
 
#define ADC_SampleTime_15Cycles   ((uint8_t)0x01)
 
#define ADC_SampleTime_28Cycles   ((uint8_t)0x02)
 
#define ADC_SampleTime_56Cycles   ((uint8_t)0x03)
 
#define ADC_SampleTime_84Cycles   ((uint8_t)0x04)
 
#define ADC_SampleTime_112Cycles   ((uint8_t)0x05)
 
#define ADC_SampleTime_144Cycles   ((uint8_t)0x06)
 
#define ADC_SampleTime_480Cycles   ((uint8_t)0x07)
 
#define IS_ADC_SAMPLE_TIME(TIME)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_ADC_SAMPLE_TIME (   TIME)
Value:
(((TIME) == ADC_SampleTime_3Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_15Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_28Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_56Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_84Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_112Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_144Cycles) || \
((TIME) == ADC_SampleTime_480Cycles))