STM32F2 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F2 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Enumerator Groups
ADC_delay_between_2_sampling_phases

Macros

#define ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_6Cycles   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_7Cycles   ((uint32_t)0x00000200)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_8Cycles   ((uint32_t)0x00000300)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_9Cycles   ((uint32_t)0x00000400)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_10Cycles   ((uint32_t)0x00000500)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_11Cycles   ((uint32_t)0x00000600)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_12Cycles   ((uint32_t)0x00000700)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_13Cycles   ((uint32_t)0x00000800)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_14Cycles   ((uint32_t)0x00000900)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_15Cycles   ((uint32_t)0x00000A00)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_16Cycles   ((uint32_t)0x00000B00)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_17Cycles   ((uint32_t)0x00000C00)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_18Cycles   ((uint32_t)0x00000D00)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_19Cycles   ((uint32_t)0x00000E00)
 
#define ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles   ((uint32_t)0x00000F00)
 
#define IS_ADC_SAMPLING_DELAY(DELAY)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_ADC_SAMPLING_DELAY (   DELAY)
Value:
(((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_6Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_7Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_8Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_9Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_10Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_11Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_12Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_13Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_14Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_15Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_16Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_17Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_18Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_19Cycles) || \
((DELAY) == ADC_TwoSamplingDelay_20Cycles))