STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups

Macros

#define RCC_FLAG_HSIRDY   ((uint8_t)0x21)
 
#define RCC_FLAG_HSERDY   ((uint8_t)0x31)
 
#define RCC_FLAG_PLLRDY   ((uint8_t)0x39)
 
#define RCC_FLAG_LSERDY   ((uint8_t)0x41)
 
#define RCC_FLAG_LSIRDY   ((uint8_t)0x61)
 
#define RCC_FLAG_PINRST   ((uint8_t)0x7A)
 
#define RCC_FLAG_PORRST   ((uint8_t)0x7B)
 
#define RCC_FLAG_SFTRST   ((uint8_t)0x7C)
 
#define RCC_FLAG_IWDGRST   ((uint8_t)0x7D)
 
#define RCC_FLAG_WWDGRST   ((uint8_t)0x7E)
 
#define RCC_FLAG_LPWRRST   ((uint8_t)0x7F)
 
#define IS_RCC_FLAG(FLAG)
 
#define IS_RCC_CALIBRATION_VALUE(VALUE)   ((VALUE) <= 0x1F)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == RCC_FLAG_HSIRDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_HSERDY) || \
((FLAG) == RCC_FLAG_PLLRDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_LSERDY) || \
((FLAG) == RCC_FLAG_LSIRDY) || ((FLAG) == RCC_FLAG_PINRST) || \
((FLAG) == RCC_FLAG_PORRST) || ((FLAG) == RCC_FLAG_SFTRST) || \
((FLAG) == RCC_FLAG_IWDGRST)|| ((FLAG) == RCC_FLAG_WWDGRST)|| \
((FLAG) == RCC_FLAG_LPWRRST))