STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
PLL_multiplication_factor

Macros

#define RCC_PLLMul_2   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define RCC_PLLMul_3   ((uint32_t)0x00040000)
 
#define RCC_PLLMul_4   ((uint32_t)0x00080000)
 
#define RCC_PLLMul_5   ((uint32_t)0x000C0000)
 
#define RCC_PLLMul_6   ((uint32_t)0x00100000)
 
#define RCC_PLLMul_7   ((uint32_t)0x00140000)
 
#define RCC_PLLMul_8   ((uint32_t)0x00180000)
 
#define RCC_PLLMul_9   ((uint32_t)0x001C0000)
 
#define RCC_PLLMul_10   ((uint32_t)0x00200000)
 
#define RCC_PLLMul_11   ((uint32_t)0x00240000)
 
#define RCC_PLLMul_12   ((uint32_t)0x00280000)
 
#define RCC_PLLMul_13   ((uint32_t)0x002C0000)
 
#define RCC_PLLMul_14   ((uint32_t)0x00300000)
 
#define RCC_PLLMul_15   ((uint32_t)0x00340000)
 
#define RCC_PLLMul_16   ((uint32_t)0x00380000)
 
#define IS_RCC_PLL_MUL(MUL)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_RCC_PLL_MUL (   MUL)
Value:
(((MUL) == RCC_PLLMul_2) || ((MUL) == RCC_PLLMul_3) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_4) || ((MUL) == RCC_PLLMul_5) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_6) || ((MUL) == RCC_PLLMul_7) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_8) || ((MUL) == RCC_PLLMul_9) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_10) || ((MUL) == RCC_PLLMul_11) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_12) || ((MUL) == RCC_PLLMul_13) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_14) || ((MUL) == RCC_PLLMul_15) || \
((MUL) == RCC_PLLMul_16))