STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
I2C_Private_Defines

Macros

#define CR1_PE_Set   ((uint16_t)0x0001)
 
#define CR1_PE_Reset   ((uint16_t)0xFFFE)
 
#define CR1_START_Set   ((uint16_t)0x0100)
 
#define CR1_START_Reset   ((uint16_t)0xFEFF)
 
#define CR1_STOP_Set   ((uint16_t)0x0200)
 
#define CR1_STOP_Reset   ((uint16_t)0xFDFF)
 
#define CR1_ACK_Set   ((uint16_t)0x0400)
 
#define CR1_ACK_Reset   ((uint16_t)0xFBFF)
 
#define CR1_ENGC_Set   ((uint16_t)0x0040)
 
#define CR1_ENGC_Reset   ((uint16_t)0xFFBF)
 
#define CR1_SWRST_Set   ((uint16_t)0x8000)
 
#define CR1_SWRST_Reset   ((uint16_t)0x7FFF)
 
#define CR1_PEC_Set   ((uint16_t)0x1000)
 
#define CR1_PEC_Reset   ((uint16_t)0xEFFF)
 
#define CR1_ENPEC_Set   ((uint16_t)0x0020)
 
#define CR1_ENPEC_Reset   ((uint16_t)0xFFDF)
 
#define CR1_ENARP_Set   ((uint16_t)0x0010)
 
#define CR1_ENARP_Reset   ((uint16_t)0xFFEF)
 
#define CR1_NOSTRETCH_Set   ((uint16_t)0x0080)
 
#define CR1_NOSTRETCH_Reset   ((uint16_t)0xFF7F)
 
#define CR1_CLEAR_Mask   ((uint16_t)0xFBF5)
 
#define CR2_DMAEN_Set   ((uint16_t)0x0800)
 
#define CR2_DMAEN_Reset   ((uint16_t)0xF7FF)
 
#define CR2_LAST_Set   ((uint16_t)0x1000)
 
#define CR2_LAST_Reset   ((uint16_t)0xEFFF)
 
#define CR2_FREQ_Reset   ((uint16_t)0xFFC0)
 
#define OAR1_ADD0_Set   ((uint16_t)0x0001)
 
#define OAR1_ADD0_Reset   ((uint16_t)0xFFFE)
 
#define OAR2_ENDUAL_Set   ((uint16_t)0x0001)
 
#define OAR2_ENDUAL_Reset   ((uint16_t)0xFFFE)
 
#define OAR2_ADD2_Reset   ((uint16_t)0xFF01)
 
#define CCR_FS_Set   ((uint16_t)0x8000)
 
#define CCR_CCR_Set   ((uint16_t)0x0FFF)
 
#define FLAG_Mask   ((uint32_t)0x00FFFFFF)
 
#define ITEN_Mask   ((uint32_t)0x07000000)
 

Detailed Description