STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
GPIO_Port_Sources

Macros

#define GPIO_PortSourceGPIOA   ((uint8_t)0x00)
 
#define GPIO_PortSourceGPIOB   ((uint8_t)0x01)
 
#define GPIO_PortSourceGPIOC   ((uint8_t)0x02)
 
#define GPIO_PortSourceGPIOD   ((uint8_t)0x03)
 
#define GPIO_PortSourceGPIOE   ((uint8_t)0x04)
 
#define GPIO_PortSourceGPIOF   ((uint8_t)0x05)
 
#define GPIO_PortSourceGPIOG   ((uint8_t)0x06)
 
#define IS_GPIO_EVENTOUT_PORT_SOURCE(PORTSOURCE)
 
#define IS_GPIO_EXTI_PORT_SOURCE(PORTSOURCE)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_GPIO_EVENTOUT_PORT_SOURCE (   PORTSOURCE)
Value:
(((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOA) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOB) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOC) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOD) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOE))
#define IS_GPIO_EXTI_PORT_SOURCE (   PORTSOURCE)
Value:
(((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOA) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOB) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOC) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOD) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOE) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOF) || \
((PORTSOURCE) == GPIO_PortSourceGPIOG))