STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
FLASH_Private_Defines

Macros

#define ACR_LATENCY_Mask   ((uint32_t)0x00000038)
 
#define ACR_HLFCYA_Mask   ((uint32_t)0xFFFFFFF7)
 
#define ACR_PRFTBE_Mask   ((uint32_t)0xFFFFFFEF)
 
#define ACR_PRFTBS_Mask   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define CR_PG_Set   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define CR_PG_Reset   ((uint32_t)0x00001FFE)
 
#define CR_PER_Set   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define CR_PER_Reset   ((uint32_t)0x00001FFD)
 
#define CR_MER_Set   ((uint32_t)0x00000004)
 
#define CR_MER_Reset   ((uint32_t)0x00001FFB)
 
#define CR_OPTPG_Set   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define CR_OPTPG_Reset   ((uint32_t)0x00001FEF)
 
#define CR_OPTER_Set   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define CR_OPTER_Reset   ((uint32_t)0x00001FDF)
 
#define CR_STRT_Set   ((uint32_t)0x00000040)
 
#define CR_LOCK_Set   ((uint32_t)0x00000080)
 
#define RDPRT_Mask   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define WRP0_Mask   ((uint32_t)0x000000FF)
 
#define WRP1_Mask   ((uint32_t)0x0000FF00)
 
#define WRP2_Mask   ((uint32_t)0x00FF0000)
 
#define WRP3_Mask   ((uint32_t)0xFF000000)
 
#define OB_USER_BFB2   ((uint16_t)0x0008)
 
#define RDP_Key   ((uint16_t)0x00A5)
 
#define FLASH_KEY1   ((uint32_t)0x45670123)
 
#define FLASH_KEY2   ((uint32_t)0xCDEF89AB)
 
#define FLASH_BANK1_END_ADDRESS   ((uint32_t)0x807FFFF)
 
#define EraseTimeout   ((uint32_t)0x000B0000)
 
#define ProgramTimeout   ((uint32_t)0x00002000)
 

Detailed Description