STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
Data_Backup_Register

Macros

#define BKP_DR1   ((uint16_t)0x0004)
 
#define BKP_DR2   ((uint16_t)0x0008)
 
#define BKP_DR3   ((uint16_t)0x000C)
 
#define BKP_DR4   ((uint16_t)0x0010)
 
#define BKP_DR5   ((uint16_t)0x0014)
 
#define BKP_DR6   ((uint16_t)0x0018)
 
#define BKP_DR7   ((uint16_t)0x001C)
 
#define BKP_DR8   ((uint16_t)0x0020)
 
#define BKP_DR9   ((uint16_t)0x0024)
 
#define BKP_DR10   ((uint16_t)0x0028)
 
#define BKP_DR11   ((uint16_t)0x0040)
 
#define BKP_DR12   ((uint16_t)0x0044)
 
#define BKP_DR13   ((uint16_t)0x0048)
 
#define BKP_DR14   ((uint16_t)0x004C)
 
#define BKP_DR15   ((uint16_t)0x0050)
 
#define BKP_DR16   ((uint16_t)0x0054)
 
#define BKP_DR17   ((uint16_t)0x0058)
 
#define BKP_DR18   ((uint16_t)0x005C)
 
#define BKP_DR19   ((uint16_t)0x0060)
 
#define BKP_DR20   ((uint16_t)0x0064)
 
#define BKP_DR21   ((uint16_t)0x0068)
 
#define BKP_DR22   ((uint16_t)0x006C)
 
#define BKP_DR23   ((uint16_t)0x0070)
 
#define BKP_DR24   ((uint16_t)0x0074)
 
#define BKP_DR25   ((uint16_t)0x0078)
 
#define BKP_DR26   ((uint16_t)0x007C)
 
#define BKP_DR27   ((uint16_t)0x0080)
 
#define BKP_DR28   ((uint16_t)0x0084)
 
#define BKP_DR29   ((uint16_t)0x0088)
 
#define BKP_DR30   ((uint16_t)0x008C)
 
#define BKP_DR31   ((uint16_t)0x0090)
 
#define BKP_DR32   ((uint16_t)0x0094)
 
#define BKP_DR33   ((uint16_t)0x0098)
 
#define BKP_DR34   ((uint16_t)0x009C)
 
#define BKP_DR35   ((uint16_t)0x00A0)
 
#define BKP_DR36   ((uint16_t)0x00A4)
 
#define BKP_DR37   ((uint16_t)0x00A8)
 
#define BKP_DR38   ((uint16_t)0x00AC)
 
#define BKP_DR39   ((uint16_t)0x00B0)
 
#define BKP_DR40   ((uint16_t)0x00B4)
 
#define BKP_DR41   ((uint16_t)0x00B8)
 
#define BKP_DR42   ((uint16_t)0x00BC)
 
#define IS_BKP_DR(DR)
 
#define IS_BKP_CALIBRATION_VALUE(VALUE)   ((VALUE) <= 0x7F)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_BKP_DR (   DR)
Value:
(((DR) == BKP_DR1) || ((DR) == BKP_DR2) || ((DR) == BKP_DR3) || \
((DR) == BKP_DR4) || ((DR) == BKP_DR5) || ((DR) == BKP_DR6) || \
((DR) == BKP_DR7) || ((DR) == BKP_DR8) || ((DR) == BKP_DR9) || \
((DR) == BKP_DR10) || ((DR) == BKP_DR11) || ((DR) == BKP_DR12) || \
((DR) == BKP_DR13) || ((DR) == BKP_DR14) || ((DR) == BKP_DR15) || \
((DR) == BKP_DR16) || ((DR) == BKP_DR17) || ((DR) == BKP_DR18) || \
((DR) == BKP_DR19) || ((DR) == BKP_DR20) || ((DR) == BKP_DR21) || \
((DR) == BKP_DR22) || ((DR) == BKP_DR23) || ((DR) == BKP_DR24) || \
((DR) == BKP_DR25) || ((DR) == BKP_DR26) || ((DR) == BKP_DR27) || \
((DR) == BKP_DR28) || ((DR) == BKP_DR29) || ((DR) == BKP_DR30) || \
((DR) == BKP_DR31) || ((DR) == BKP_DR32) || ((DR) == BKP_DR33) || \
((DR) == BKP_DR34) || ((DR) == BKP_DR35) || ((DR) == BKP_DR36) || \
((DR) == BKP_DR37) || ((DR) == BKP_DR38) || ((DR) == BKP_DR39) || \
((DR) == BKP_DR40) || ((DR) == BKP_DR41) || ((DR) == BKP_DR42))