STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
DMA_flags_definition

Macros

#define DMA1_FLAG_GL1   ((uint32_t)0x00000001)
 
#define DMA1_FLAG_TC1   ((uint32_t)0x00000002)
 
#define DMA1_FLAG_HT1   ((uint32_t)0x00000004)
 
#define DMA1_FLAG_TE1   ((uint32_t)0x00000008)
 
#define DMA1_FLAG_GL2   ((uint32_t)0x00000010)
 
#define DMA1_FLAG_TC2   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define DMA1_FLAG_HT2   ((uint32_t)0x00000040)
 
#define DMA1_FLAG_TE2   ((uint32_t)0x00000080)
 
#define DMA1_FLAG_GL3   ((uint32_t)0x00000100)
 
#define DMA1_FLAG_TC3   ((uint32_t)0x00000200)
 
#define DMA1_FLAG_HT3   ((uint32_t)0x00000400)
 
#define DMA1_FLAG_TE3   ((uint32_t)0x00000800)
 
#define DMA1_FLAG_GL4   ((uint32_t)0x00001000)
 
#define DMA1_FLAG_TC4   ((uint32_t)0x00002000)
 
#define DMA1_FLAG_HT4   ((uint32_t)0x00004000)
 
#define DMA1_FLAG_TE4   ((uint32_t)0x00008000)
 
#define DMA1_FLAG_GL5   ((uint32_t)0x00010000)
 
#define DMA1_FLAG_TC5   ((uint32_t)0x00020000)
 
#define DMA1_FLAG_HT5   ((uint32_t)0x00040000)
 
#define DMA1_FLAG_TE5   ((uint32_t)0x00080000)
 
#define DMA1_FLAG_GL6   ((uint32_t)0x00100000)
 
#define DMA1_FLAG_TC6   ((uint32_t)0x00200000)
 
#define DMA1_FLAG_HT6   ((uint32_t)0x00400000)
 
#define DMA1_FLAG_TE6   ((uint32_t)0x00800000)
 
#define DMA1_FLAG_GL7   ((uint32_t)0x01000000)
 
#define DMA1_FLAG_TC7   ((uint32_t)0x02000000)
 
#define DMA1_FLAG_HT7   ((uint32_t)0x04000000)
 
#define DMA1_FLAG_TE7   ((uint32_t)0x08000000)
 
#define DMA2_FLAG_GL1   ((uint32_t)0x10000001)
 
#define DMA2_FLAG_TC1   ((uint32_t)0x10000002)
 
#define DMA2_FLAG_HT1   ((uint32_t)0x10000004)
 
#define DMA2_FLAG_TE1   ((uint32_t)0x10000008)
 
#define DMA2_FLAG_GL2   ((uint32_t)0x10000010)
 
#define DMA2_FLAG_TC2   ((uint32_t)0x10000020)
 
#define DMA2_FLAG_HT2   ((uint32_t)0x10000040)
 
#define DMA2_FLAG_TE2   ((uint32_t)0x10000080)
 
#define DMA2_FLAG_GL3   ((uint32_t)0x10000100)
 
#define DMA2_FLAG_TC3   ((uint32_t)0x10000200)
 
#define DMA2_FLAG_HT3   ((uint32_t)0x10000400)
 
#define DMA2_FLAG_TE3   ((uint32_t)0x10000800)
 
#define DMA2_FLAG_GL4   ((uint32_t)0x10001000)
 
#define DMA2_FLAG_TC4   ((uint32_t)0x10002000)
 
#define DMA2_FLAG_HT4   ((uint32_t)0x10004000)
 
#define DMA2_FLAG_TE4   ((uint32_t)0x10008000)
 
#define DMA2_FLAG_GL5   ((uint32_t)0x10010000)
 
#define DMA2_FLAG_TC5   ((uint32_t)0x10020000)
 
#define DMA2_FLAG_HT5   ((uint32_t)0x10040000)
 
#define DMA2_FLAG_TE5   ((uint32_t)0x10080000)
 
#define IS_DMA_CLEAR_FLAG(FLAG)   (((((FLAG) & 0xF0000000) == 0x00) || (((FLAG) & 0xEFF00000) == 0x00)) && ((FLAG) != 0x00))
 
#define IS_DMA_GET_FLAG(FLAG)
 

Detailed Description

Macro Definition Documentation

#define IS_DMA_GET_FLAG (   FLAG)
Value:
(((FLAG) == DMA1_FLAG_GL1) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC1) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT1) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE1) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_GL2) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC2) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT2) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE2) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_GL3) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC3) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT3) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE3) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_GL4) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC4) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT4) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE4) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_GL5) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC5) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT5) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE5) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_GL6) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC6) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT6) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE6) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_GL7) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC7) || \
((FLAG) == DMA1_FLAG_HT7) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE7) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_GL1) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC1) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_HT1) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE1) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_GL2) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC2) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_HT2) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE2) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_GL3) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC3) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_HT3) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE3) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_GL4) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC4) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_HT4) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE4) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_GL5) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC5) || \
((FLAG) == DMA2_FLAG_HT5) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE5))