STM32F1 Standard Peripheral bibliotheek  1.0
ST Microelectronics bibliotheek documentatie voor de STM32F1 Standard Peripheral Library
 All Data Structures Files Functions Variables Enumerations Groups
DMA_circular_normal_mode

Macros

#define DMA_Mode_Circular   ((uint32_t)0x00000020)
 
#define DMA_Mode_Normal   ((uint32_t)0x00000000)
 
#define IS_DMA_MODE(MODE)   (((MODE) == DMA_Mode_Circular) || ((MODE) == DMA_Mode_Normal))
 

Detailed Description