HAN Embedded Systems Engineering

Embedded System

Welkom bij de opleiding Embedded Systems Engineering (ESE) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Onze opleiding leidt studenten op tot Embedded Systems specialisten, met kennis van zowel hardware engineering als software engineering.

Iedereen praat er over, maar wij doen het gewoon : ESE afgestudeerden maken innovatie mogelijk!

Hun kennis is bij uitstek geschikt om in het MKB vernieuwende producten te ontwikkelen met een hoge marktwaarde.
Voor meer informatie over onze opleiding bezoek ESE op de HAN website.


docenten

ir H. Arends
ing P. Bijl
ir drs E.J Boks
drs ing R.B.A Elsinghorst
ir J. Onokiewicz
ing R. Welling
ing J. Korten


Studiemateriaal en projecten

HAN ESE studenten hebben toegang tot
 1. DE HAN Engineering MediaWiki is via deze link te vinden.
 2. niet openbaar studiemateriaal.
 3. SVN repositories van alle projecten.
 4. HAN Engineering OpenVPN configuratie.
 5. De oude ESE Scholar documenten.
 6. De engineering WiKi.
HAN ESE docenten hebben toegang tot
 1. onderwijs gerelateerde zaken.


STMicroelectronics STM32 microcontrollers

In de Embedded Systems Engineering opleiding wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de STM32 Cortex-M0/M3/M4 microcontrollers. Deze microcontrollers hebben een uitgebreide set peripherals ingebouwd. STMicroelectronics biedt (kostenloos) een set firmware bibliotheken ter beschikking aan via de STM32 website.
Deze bibliotheken maken het mogelijk om sneller en met minder fouten STM32 firmware te ontwikkelen. De firmware kan bovendien, door het gebruik van de bibliotheken, op gemakkelijke wijze worden hergebruikt voor andere leden van de STM32 familie.
Documentatie van deze standaard bibliotheken is te vinden via onderstaande links:
 1. Documentatie voor de Standard Peripheral Library van de STM32F0xx familie.
 2. Documentatie voor de Standard Peripheral Library van de STM32F10x familie.
 3. Documentatie voor de Standard Peripheral Library van de STM32F2xx familie.
 4. Documentatie voor de Standard Peripheral Library van de STM32F37x familie.
 5. Documentatie voor de Standard Peripheral Library van de STM32F4xx familie.
 6. Documentatie voor de CPAL I2C Library van de STM32F0xx en STM32F3xx families.
 7. Documentatie voor de USB Full Speed Device Library van de STM32F10x,STM32L1xx en STM32F3xx families .


Overige zaken

Anonymous toegang tot de HAN ESE FTP server is hier te vinden.
ESE studenten met een account op de ESE Unix server kunnen hier hun password veranderen.